Najvažnije vesti

E-Bilten

Pošalji

Pitajte nas

Dalje

Adresa odbora

Demokrata je

...iskreni borac za socijalnu pravdu. Svaka nepravda i svako ugroženo pravo ga odmah pokrenu na akciju. Njegovi sugrađani smatraju ga najboljim advokatom svojih interesa.