Najvažnije vesti

E-Bilten

Pošalji

Pitajte nas

Dalje

Adresa odbora

Demokrata

...nije tvrdoglav. Pažljivo sluša argumente i priznaje greške ako ih počini.